Ticari Elektronik İleti Bilgilendirme ve Onay Metni

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince, ticari elektronik ileti; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri, ifade eder.  Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir, onaylarını geri alabilir. Dolayısıyla, Şahsınıza ticari elektronik ileti gönderimine dair onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı gönderide yer alan linke girerek her zaman reddedebilirsiniz. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından, şahsınıza, Şirketimiz, faaliyetlerinin, ürünlerinin, hizmetlerinin, reklam, promosyon ve ticari faaliyetlerinin tanımı, kutlama, Şirketimiz organizasyonları hakkında bilgilendirilmeniz, pazarlama ve iletişim faaliyetleri kapsamında, ticari elektronik ileti gönderimi konusunda işbu bilgilendirme yazımızı bilginize sunarız. Sadece onay vermeniz halinde, tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilecektir.

 

 

     Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş.

     Mersis No: 0-7190-0195-0400017

 

 

 

II-ONAY METNİ

Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş. tarafından hazırlanan aydınlatma metnini okudum, vermiş olduğum kişisel verilerimin aydınlatma metninde yer alan amaçlara ve şartlara uygun olarak işlenmesini kabul ve beyan ederim. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince, gerekli bilgilendirmenin tarafıma yapıldığını, işbu bilgilendirme formunu okuyup anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımım geçerli olduğunu kabul ediyorum. Tarafıma, Kanunlara uygun şekilde, Şirketimizin her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama, kutlama, temenni, Şirketimiz organizasyonları hakkında bilgilendirilmem amacıyla, Şirketiniz  Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş.’nin tarafıma e-posta, SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, sosyal medya ve diğer online reklam ağları, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta/mail, bluetooth-diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermesine, dilediğim zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı her zaman reddedebileceğime tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum.

Yukarıdaki yer alan bilgilendirmeler kapsamında belirtilen izinleri/onayları veriyorsanız, bu hususlardaki kabul, rıza ve onayınızı  belirtmek üzere  ekran üzerindeki “Ticari Elektronik İleti İzni Aydınlatma ve Onay Metnini okudum, tarafıma elektronik ileti gönderilmesini onaylıyorum kutucuğunu” tıklayarak onayınızı verin.